fbpx Barbara Zablewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Zablewska

Barbara Zablewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 grudnia 1997 roku

magister Biologii

Barbara Zablewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rola białek IHF, RecA, RecBC i RecD w procesie wewnątrzcząsteczkowej transpozycji elementu inercyjnego IS1”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. PG, dr hab. Józef Kur

Recenzenci: prof. dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UG, dr hab. Grzegorz Węgrzyn

Dyplom nr 1668.


Gdańsk, 05 maja 1998 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 22:06
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz