fbpx Beata Furmanek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Furmanek

Beata Furmanek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 maja 1996 roku

magister Biologii

Beata Furmanek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka bakteriocyny wytworzonej na szczep Staphylococcus sp. T”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Denys, prof. UG, dr hab. Ewa Łojkowska

Dyplom nr 1552.


Gdańsk, 17 czerwca 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:58
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz