fbpx Grażyna Kochan | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Grażyna Kochan

Grażyna Kochan

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 grudnia 1996 roku

magister Biologii

Grażyna Kochan

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekspresja genów wirusa choroby Aujeszky'ego w systemie bakulowirusowym do celów diagnostycznych i szczepionkowych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: dr hab. Bogusław Szewczyk

Recenzenci: prof. dr hab. Zygmunt Pejsak, prof. dr hab. Andrzej Płucienniczak

Dyplom nr 1586.


Gdańsk, 12 grudnia 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:50
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz