fbpx Jarosław Krzywiński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jarosław Krzywiński

Jarosław Krzywiński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 marca 1996 roku

magister Biologii

Jarosław Krzywiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja systematyczna drapieżnych kuczmanów plemienia Pelpomyiini Polski (Diptera: Ceratopogonidae)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Ryszard Szadziewski

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, doc. dr hab. Wiesław Krzeminski

Dyplom nr 1534.


Gdańsk, 08 marca 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz