fbpx Danuta Lewandowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Danuta Lewandowska

Danuta Lewandowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 1996 roku

magister Biologii

Danuta Lewandowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ stresu immobilizacyjnego na naturalną aktywność cytotoksyczną limfocytów u świń wrażliwych i opornych na stres

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Albina Żółtowska, prof. UG, dr hab. Weronika Trojniar

Dyplom nr 1565.


Gdańsk, 19 lipca 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:43
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz