fbpx Tadeusz Namiotko | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tadeusz Namiotko

Tadeusz Namiotko

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1996 roku

magister Biologii

Tadeusz Namiotko

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Subfosylne i współczesne małżoraczki (Ostracoda) profundalu jezior Polski - studium zoocenologiczne

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof, dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Janina Szczechura, prof. UG, dr hab. Ryszard Szadziewski

Dyplom nr 1541.


Gdańsk, 19 kwietnia 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:40
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz