fbpx Joanna Skórko-Glonek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Skórko-Glonek

Joanna Skórko-Glonek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lipca 1996 roku

magister Biologii

Joanna Skórko-Glonek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka białka HtrA i jego rola w odpowiedzi na stres termiczny u bakterii Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 1566.


Gdańsk, 22 lipca 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz