fbpx Janusz Tucholski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Janusz Tucholski

Janusz Tucholski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1996 roku

magister Biologii

Janusz Tucholski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka systemu restrykcyjno - modyfikacyjnego MmeI z Methylophilus methylotrophus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. UG, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1540.


Gdańsk, 19 kwietnia 1996 r.

Data publikacji: sobota, 21 czerwca 2014 roku, 21:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz