fbpx Bogdan Banecki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Bogdan Banecki

Bogdan Banecki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 1995 roku

magister Fizyki w zakresie Fizyki Teoretycznej

Bogdan Banecki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Funkcjonalna analiza struktury białek szoku termicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Jerzy Konopa, prof. dr hab. Karol Taylor

Dyplom nr 1511.


Gdańsk, 10 października 1995 r.

Data publikacji: piątek, 20 czerwca 2014 roku, 0:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz