fbpx Mustafa Hassan Elmehlawy | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Mustafa Hassan Elmehlawy

Mustafa Hassan Elmehlawy

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 1995 roku

magister Zoologii w zakresie Zoologii Bezkręgowców

Mustafa Hassan Elmehlawy

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Morphological and ecological analysis of the parasitic copepode Eubrachiella antarctica (Quidar, 1906) from Antarctic fish”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Jerzy Rokicki

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Sywula, prof. dr hab. Krzysztof Zdzitowiecki

Dyplom nr 1481.


Gdańsk, 21 kwietnia 1995 r.

Data publikacji: piątek, 20 czerwca 2014 roku, 0:02
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz