fbpx Lidia Gos | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Lidia Gos

Lidia Gos

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 kwietnia 1995 roku

magister Biologii

Lidia Gos

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rewizja rodzaju Seligeria (Musci, Seligeriaceae) w Europie”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ryszard Ochyra

Recenzenci: prof. dr hab. Stanisław Lisowski, prof. UG, dr hab. Wiesław Fałtynowicz

Dyplom nr 1508.


Gdańsk, 04 września 1995 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:55
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz