fbpx Joanna Picińska-Fałtynowicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Joanna Picińska-Fałtynowicz

Joanna Picińska-Fałtynowicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 09 czerwca 1995 roku

magister Oceanografii

Joanna Picińska-Fałtynowicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Glony psammonu lobeliowego Jeziora Dobrogoszcz”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Bożena Bogaczewicz-Adamczak

Recenzenci: prof. dr hab. Marcin Pliński, prof. dr hab. Jadwiga Siemińska

Dyplom nr 1503.


Gdańsk, 12 lipca 1995 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz