fbpx Małgorzata Staszewska-Zwara | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Staszewska-Zwara

Małgorzata Staszewska-Zwara

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 października 1995 roku

magister Biologii

Małgorzata Staszewska-Zwara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Organizacja morfologiczno-czynnościowa wybranych elementów ośrodkowego sytemu kontroli pobierania pokarmów”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Weronika Trojniar

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Niechaj, prof. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 1514.


Gdańsk, 20 października 1995 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:48
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz