fbpx Hanna Szpilewska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Hanna Szpilewska

Hanna Szpilewska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 stycznia 1995 roku

magister Podstawowych Problemów Techniki w zakresie Fizyki Technicznej

Hanna Szpilewska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Rekombinacja genetyczna Escherichia coli zależna od białka RecA; wpływ białek UmudD'C oraz PsiB

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Irena Pietrzykowska, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1469.


Gdańsk, 12 stycznia 1995 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:44
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz