fbpx Igor Konieczny | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Igor Konieczny

Igor Konieczny

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 grudnia 1994 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Igor Konieczny

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmutowane białko replikacyjne P bakteriofaga lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Witold Jachymczyk, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1468.


Gdańsk, 02 stycznia 1995 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz