fbpx Marian Sęktas | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marian Sęktas

Marian Sęktas

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 lutego 1994 roku

magister Biologii

Marian Sęktas

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Charakterystyka endonukleazy restrykcyjnej MboII z Moraxella bovis

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Jaworski, prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz

Dyplom nr 1440.


Gdańsk, 14 marca 1994 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz