fbpx Wojciech Stojek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Wojciech Stojek

Wojciech Stojek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 października 1994 roku

magister Biologii

Wojciech Stojek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Zachowanie się stresowego efektu limfopenicznego u świń wrażliwych i opornych na stres

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Konstanty Zbigniew Korolkiewicz, dr hab. Weronika Trojniar

Dyplom nr 1466.


Gdańsk, 12 grudnia 1994 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:28
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz