fbpx Barbara Hanych | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Hanych

Barbara Hanych

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 czerwca 1993 roku

magister Biologii

Barbara Hanych

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Nakładające się geny RZ i Rz1: klonowanie i ekspresja”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Ewa Bartnik, prof. dr hab. Zdzisław Makarewicz

Dyplom nr 1405.


Gdańsk, 22 czerwca 1993 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:24
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz