fbpx Włodzimierz Meissner | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Włodzimierz Meissner

Włodzimierz Meissner

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 1993 roku

magister Biologii

Włodzimierz Meissner

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zapasy tłuszczowe u biegusów zmiennych (Calidris alpina) podczas jesiennej wędrówki w rejonie Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Przemysław Busse

Dyplom nr 1430.


Gdańsk, 20 grudnia 1993 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz