fbpx Przemysław Nawrocki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Przemysław Nawrocki

Przemysław Nawrocki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 03 grudnia 1993 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Środowiskowej

Przemysław Nawrocki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Metoda badania fenologii lęgów mewy pospolitej (Larus canus) oraz innych gatunków mew gniazdujących w Polsce - propozycja standardu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Przemysław Busse

Recenzenci: prof. dr Michał Abrahamowicz, prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dyplom nr 1426.


Gdańsk, 13 grudnia 1993 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:14
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz