fbpx Marek Ziętara | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marek Ziętara

Marek Ziętara

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 25 czerwca 1993 roku

magister Oceanografii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Marek Ziętara

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Specyfika tkankowa dehydrogenazy mleczanowej u wybranych gatunków ryb z Morza Bałtyckiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Edward Skorkowski

Recenzenci: prof. dr hab. Leonard Falkowski, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1414.


Gdańsk, 05 lipca 1993 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 23:05
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz