fbpx Krzysztof Kucharczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Kucharczyk

Krzysztof Kucharczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 maja 1992 roku

magister Podstaw Problemów Techniki w zakresie Fizyki Technicznej

Krzysztof Kucharczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany zachodzące w błonach Escherichia coli (λ cI857) i Escherichia coli pod wpływem szoku termicznego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk biologicznych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Paszewski, dr hab. Barbara Lipińska

Dyplom nr 1362.


Gdańsk, 01 czerwca 1992 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 22:43
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz