fbpx Tadeusz Kaczorowski | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Tadeusz Kaczorowski

Tadeusz Kaczorowski

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 1991 roku

magister Biologii

Tadeusz Kaczorowski

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka klonowanej metylotransferazy Fok I z Flavobacterium okeanokoites

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. UG, dr hab. Anna Podhajska

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Piekarowicz, prof. dr hab. Maciej Żylicz

Dyplom nr 1352.


Gdańsk, 20 grudnia 1991 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 22:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz