fbpx Beata Michno | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Beata Michno

Beata Michno

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 22 lutego 1991 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Beata Michno

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wędrówki polskiej gniazdowej populacji mewy śmieszki Larus ridibundus

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Maciej Gromadzki

Recenzenci: prof. dr hab. Zdzisław Bogucki, prof. dr hab. Stefan Strawiński

Dyplom nr 1330.


Gdańsk, 27 lutego 1991 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 22:20
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz