fbpx Jerzy Osipiuk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jerzy Osipiuk

Jerzy Osipiuk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 13 grudnia 1991 roku

magister Podstawowych Problemów Techniki w zakresie Fizyki Technicznej

Jerzy Osipiuk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Oddziaływanie białek replikacyjnych faga λ z aparatem enzymatycznym Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Wiesław Makarewicz, prof. dr hab. Anna Podhajska

Dyplom nr 1349.


Gdańsk, 10 stycznia 1992 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 22:11
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz