fbpx Dorota Skowyra | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Dorota Skowyra

Dorota Skowyra

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 marca 1991 roku

magister Biologii w zakresie Biologia Nauczycielska

Dorota Skowyra

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Udział białka DnaK w ochronie i reaktywacji termicznie inaktywowanej DNA-zależnej polimerazy RNA bakterii Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Celina Janion, prof. dr hab. Edward Skorkowski

Dyplom nr 1333.


Gdańsk, 08 kwietnia 1991 r.

Data publikacji: czwartek, 19 czerwca 2014 roku, 21:45
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz