fbpx Krzysztof Liberek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krzysztof Liberek

Krzysztof Liberek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lutego 1990 roku

magister Podstawowych Problemów Techniki w zakresie Fizyki Technicznej

Krzysztof Liberek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Udział białka DnaK w inicjacji replikacji DNA bakteriofaga lambda”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Maciej Żylicz

Recenzenci: prof. dr hab. Karol Taylor, doc. dr hab. Zbigniew Cieśla

Dyplom nr 1284.


Gdańsk, 19 kwietnia 1990 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 13:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz