fbpx Ireneusz Florczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Ireneusz Florczyk

Ireneusz Florczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 lipca 1989 roku

magister Oceanografii

Ireneusz Florczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Charakterystyka biologiczna rodziny Ectocarpaceae z Zatoki Gdańskiej

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Marcin Pliński

Recenzenci: prof. dr hab. Jadwiga Siemińska, doc. dr hab. Andrzej Batko

Dyplom nr 1276.


Gdańsk, 25 września 1989 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 13:40
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz