fbpx Faika Ibrahim Kossa | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Faika Ibrahim Kossa

Faika Ibrahim Kossa

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 stycznia 1989 roku

magister Zoologii

Faika Ibrahim Kossa

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Thorax morphology and musculature of Haematopinus apri Goureau (Anoplura, Insecta)”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Feliks Piotrowski

Recenzenci: prof. dr hab. Zofia Wegner, doc. dr hab. Klara Bartkowska

Dyplom nr 1262.


Gdańsk, 08 lutego 1989 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 13:36
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz