fbpx Danuta Idczak | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Danuta Idczak

Danuta Idczak

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 lutego 1988 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Danuta Idczak

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Indywidualny pułap tlenowy a wydajność u wybranej grupy pracowników fizycznych”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Władysław Ejsmont

Recenzenci: prof. dr hab. Krystyna de Walden-Gałuszko, doc. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 1233.


Gdańsk, 25 czerwca 1988 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 13:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz