fbpx Adam Burkiewicz | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Adam Burkiewicz

Adam Burkiewicz

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 06 listopada 1987 roku

magister Biologii

Adam Burkiewicz

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Polimorfizm chromosomów politenicznych polskich populacji Eusimulium cryophilum Rubz. (Diptera, Simuliidae)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Tadeusz Sywula

Recenzenci: prof. dr hab. Adolf Riedel, prof. dr Izabella Mikulska

Dyplom nr 1223.


Gdańsk, 25 czerwca 1988 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 13:30
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz