fbpx Józef Kur | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Józef Kur

Józef Kur

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 23 stycznia 1987 roku

magister Biologii

Józef Kur

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Wpływ mutacji dnaA Escherichia coli na replikację plazmidów pochodzących od bakteriofaga λ

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: doc. dr hab. Witold Jachymczyk, doc. dr hab. Mirosław Włodarczyk

Dyplom nr 1163.


Gdańsk, 31 sierpnia 1987 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 13:26
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz