fbpx Michał Buliński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Michał Buliński

Michał Buliński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 05 grudnia 1986 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Michał Buliński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Flora roślin naczyniowych doliny Wierzycy w warunkach antropogenicznych przemian środowiska przyrodniczego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Helena Tokarz

Recenzenci: doc. dr hab. Mirosława Ceynowa-Giełdon, doc. dr hab. Karol Latowski

Dyplom nr 1147.


Gdańsk, 31 sierpnia 1987 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:57
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz