fbpx Józef Szmeja | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Józef Szmeja

Józef Szmeja

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 czerwca 1985 roku

magister Biologii

Józef Szmeja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Biologia i ekologia populacji Lobelia dortmanna L.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Hanna Piotrowska

Recenzenci: doc. dr hab. Krystyna Falińska, doc. dr hab. Ewa Symonides

Dyplom nr 1060.


Gdańsk, 01 października 1985 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:51
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz