fbpx Zbigniew Tukaj | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Zbigniew Tukaj

Zbigniew Tukaj

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 kwietnia 1985 roku

magister Biologii w zakresie Ekologii

Zbigniew Tukaj

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Badania nad wpływem substancji ropopochodnych na wybrane procesy fizjologiczne u Scenedesmus quadricauda (Turp.) Bréb.”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Teresa Kentzer

Recenzenci: prof. dr hab. Marian Michniewicz, doc. dr hab. Władysław Wardas

Dyplom nr 1051.


Gdańsk, 01 października 1985 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:48
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz