fbpx Antoni Banaś | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Antoni Banaś

Antoni Banaś

Uchwałą Rady Wydziału Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 listopada 1985 roku

magister Biologii

Antoni Banaś

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Zmiany endogennych cytokin, giberelin i inhibitorów wzrostu w bulwach ziemniaka w okresie przechowalniczym”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Maria Bielińska-Czarnecka

Recenzenci: prof. dr hab. Teresa Kentzer, prof. dr hab. Alicja Szweykowska

Dyplom nr 1076.


Gdańsk, 31 sierpnia 1987 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:45
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz