fbpx Izabella Górska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Izabella Górska

Izabella Górska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 czerwca 1984 roku

magister Biologii w zakresie Biochemii

Izabella Górska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Konstrukcja in vitro rekombinantów plazmidowych służących do badania replikacji DNA bakteriofaga lambda

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Magdalena Fikus, doc. dr hab. Mirosława Włodarczyk

Dyplom nr 995.


Gdańsk, 01 października 1984 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:38
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 8:59
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz