fbpx Małgorzata Piotrowska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Piotrowska

Małgorzata Piotrowska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 07 grudnia 1984 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Małgorzata Piotrowska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Ekologia populacji pierwiosnka (Phylloscopus collybita Vieill.) w zagospodarowanych borach i grądach Puszczy Białowieskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Stefan Strawiński

Recenzenci: doc. dr hab. Przemysław Busse, doc. dr hab. Ludwik Tomiałojć

Dyplom nr 1028.


Gdańsk, 01 października 1985 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:35
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz