fbpx Olgierd Różycki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Olgierd Różycki

Olgierd Różycki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 29 czerwca 1984 roku

magister Rybactwa Morskiego w zakresie Eksploatacyjno-Połowowym

Olgierd Różycki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fauna małży przybrzeżnych wód południowego-zachodniego Spitsbergenu”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: prof. dr hab. Idzi Drzycimski, prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

Dyplom nr 1001.


Gdańsk, 01 października 1984 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:32
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz