fbpx Krystyna Szmeja | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krystyna Szmeja

Krystyna Szmeja

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 04 maja 1984 roku

magister Biologii w zakresie Biologii Nauczycielskiej

Krystyna Szmeja

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Roślinność pól uprawnych Wzniesień Elbląskich”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Helena Tokarz

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Piotrowska, doc. dr hab. Zdzisława Wójcik

Dyplom nr 994.


Gdańsk, 01 października 1984 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:29
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz