fbpx Edyta Jurkowlaniec-Kopeć | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 01 lipca 1983 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Edyta Jurkowlaniec-Kopeć

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Domózgowe iniekcje katecholamin jako wzmocnienie w zachowaniu motywacyjnym

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Witold Juzwa

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Korolkiewicz, doc. dr Juliusz Tokarski

Dyplom nr 935.


Gdańsk, 01 października 1983 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz