fbpx Krystyna Bieńkowska-Szewczyk | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 02 lipca 1982 roku

magister Biologii w zakresie Biochemii

Krystyna Bieńkowska-Szewczyk

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Identyfikacja i charakterystyka produktu genu R bakteriofaga lambda

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Alina Taylor

Recenzenci: prof. dr Władysław Kunicki-Goldfinger, prof. dr Przemysław Szafrański

Dyplom nr 864.


Gdańsk, 01 października 1982 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 12:16
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz