fbpx Marek Lipiński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Marek Lipiński

Marek Lipiński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 15 stycznia 1982 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Marek Lipiński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Systematyczne i ewolucyjne zróżnicowanie kalmarów z rodzaju Illex

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Ludwik Żmudziński

Recenzenci: prof. dr hab. Adam Urbanek, doc. dr hab. Tadeusz Sywula

Dyplom nr 810.


Gdańsk, 01 października 1982 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:59
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz