fbpx Barbara Witek | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Witek

Barbara Witek

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 08 października 1982 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Barbara Witek

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Fitoplankton wybranych jezior lobeliowych Pojezierza Kaszubskiego i Bytowskiego”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Izabela Dąmbska

Recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Bohr, doc. dr hab. Marcin Pliński

Dyplom nr 875.


Gdańsk, 01 października 1983 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:52
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz