fbpx Małgorzata Latała | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Małgorzata Latała

Małgorzata Latała

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 12 stycznia 1981 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Małgorzata Latała

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Postglacjalne przemiany roślinności wschodniej części Pobrzeża Bałtyku

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Kazimierz Tobolski

Recenzenci: prof. dr hab. Hanna Piotrowska, doc. dr hab. Krystyna Wasylik

Dyplom nr 755.


Gdańsk, 26 czerwca 1981 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:47
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz