fbpx Włodzimierz Chojnacki | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Włodzimierz Chojnacki

Włodzimierz Chojnacki

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 1979 roku

magister Biologii w zakresie Botaniki

Włodzimierz Chojnacki

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

Porównawcze studia kariologiczne i embriologiczne wybranych populacji Chaerophyllum cicutaria Vill. (Umbelliferae)

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Bijok

Recenzenci: prof. dr hab. Bohdan Rodkiewicz, prof. dr Tadeusz Sulma

Dyplom nr 622.


Gdańsk, 30 października 1979 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:40
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz