fbpx Jolanta Koszteyn | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jolanta Koszteyn

Jolanta Koszteyn

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 27 czerwca 1979 roku

magister Biologii w zakresie Oceanografii Biologicznej

Jolanta Koszteyn

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Rozmieszczenie i skład populacji Sagitta enflata (Grassi) 1881 w wodach szelfu Afryki północno-zachodniej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: doc. dr hab. Stanisław Rakusa-Suszczewski, doc. dr hab. Zofia Różańska

Dyplom nr 623.


Gdańsk, 30 października 1979 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:31
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz