fbpx Piotr Legeżyński | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Piotr Legeżyński

Piotr Legeżyński

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 1979 roku

magister Biologii

Piotr Legeżyński

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Skąposzczety (Oligochaeta, Annelida) Zatoki Gdańskiej”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskał stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

w zakresie Biologii

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr hab. Krystyna Wiktor

Recenzenci: prof. dr Jan Rafalski, prof. dr hab. Aleksander Wróblewski

Dyplom nr 646.


Gdańsk, 31 grudnia 1979 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:27
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz