fbpx Barbara Lipińska | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Barbara Lipińska

Barbara Lipińska

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 kwietnia 1979 roku

magister Biologii w zakresie Biochemii

Barbara Lipińska

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Identyfikacja białek bakteriofaga lamba syntetyzowanych w minikomórkach Escherichia coli

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. Karol Taylor

Recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Kłopotowski, prof. dr Kazimierz Toczko

Dyplom nr 601.


Gdańsk, 30 października 1979 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 11:23
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 20 października 2014 roku, 17:14
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz