fbpx Jadwiga Siedlecka | Wydział Biologii

Jesteś tutaj

Jadwiga Siedlecka

Jadwiga Siedlecka

Uchwałą Rady Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 26 września 1979 roku

magister Biologii w zakresie Zoologii

Jadwiga Siedlecka

na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pod tytułem:

„Współzależność pomiędzy wpływem noradrenaliny i dośrodkowego pobudzenia nerwów błędnych na czynność ośrodka oddechowego u królików”

oraz po złożeniu przepisanych egzaminów uzyskała stopień naukowy

doktora nauk przyrodniczych

Promotor w przewodzie doktorskim: doc. dr Juliusz Tokarski

Recenzenci: prof. dr hab. Zbigniew Korolkiewicz, prof. dr hab. Eligiusz Modrzejewski

Dyplom nr 645.


Gdańsk, 31 grudnia 1979 r.

Data publikacji: środa, 18 czerwca 2014 roku, 10:51
Ostatnia modyfikacja: wtorek, 21 października 2014 roku, 8:57
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Tomasz Kretowicz
Treść wprowadzona przez: Tomasz Kretowicz